Sponzoring

Prostředky získané od sponzorů nebo dárců jsou použity zejména na:

- materiální zabezpečení tréninků (koše, stojany, míče, dresy apod.)
- pronájem prostor k pořádání turnajů a soustředění
- činnost sdružení (administrativní výdaje)

Konkrétní způsob použití daru či sponzorství bude vymezen smlouvou o poskytnutí daru či sponzorskou smlouvou.